Integritetspolicy för Futurehome AS

Ditt förtroende för oss är avgörande för att våra tjänster ska bli så bra som du förväntar dig. Goda integritetsrutiner är nyckeln till ditt förtroende för oss.

All behandling av personuppgifter i Futurehome omfattas av föreskrifterna i personuppgiftslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) så att denna implementeras i norsk lag ("personuppgiftslagen"). Alla våra anställda omfattas av tystnadsplikt enligt § 2-9 i lagen om elektronisk kommunikation.

När det gäller integritet lovar vi att:

 • Vara öppna med hur vi samlar in, använder och lagrar dina uppgifter.
 • Använda dina uppgifter i enlighet med det syfte för vilket vi samlade in dem.
 • Inte samla in, lagra eller bearbeta personlig information i större utsträckning än vi behöver.
 • Underlätta individuella anpassningsalternativ och inbyggd personlig integritet i våra lösningar.
 • Ge dig rätt till att få tillgång till dina personintegritetsuppgifter och underlätta raderingen och korrigeringen av personuppgifter som är felaktiga eller som du inte vill behålla.
 • Använda lämpliga säkerhetsåtgärder och verktyg för att skydda dina data
 • Ha en separat integritetsombud som hjälper dig att kontrollera att Futurehome följer personuppgiftslagen och denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy ska ge dig den information du har rätt till enligt personuppgiftslagen. Du ska få information om följande:

 1. Vilka uppgifter vi samlar in om dig.
 2. Vilka uppgifter vi samlar in om dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser.
 3. Hur och varför vi samlar in och använder uppgifterna.
 4. Hur vi skyddar dina rättigheter.
 5. Hur Futurehome uppfyller kraven i personuppgiftslagen.
 6. Hur du kontaktar oss om du har frågor om Futurehomes behandling av dina personuppgifter.

1. För vem gäller denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy gäller för den insamling av personuppgifter vi utför om våra kunder och besökare på våra webbplatser. Integritetspolicyn gäller även andra för vilka vi har rättslig grund för behandling av personuppgifter, till exempel för dig som har samtyckt till den behandling som Futurehome utför.

2. När behandlar vi uppgifter om dig?

Futurehome behandlar personuppgifter om dig när:

 • Det är nödvändigt för att tillhandahålla överenskomna tjänster till dig
 • Det är nödvändigt för att förbättra vår kundvård för att ge dig en bättre användarupplevelse.
 • Det är nödvändigt för att säkerställa informationssäkerheten.
 • Det är nödvändigt för att utveckla och marknadsföra våra tjänster.
 • Du har gett ditt samtycke till behandlingen av uppgifter om dig.
 • Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla lagstadgade krav.

3. Hur mottar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar personuppgifter som:

 • Du registrerar hos Futurehome när du beställer tjänster från oss eller när du kontaktar kundtjänst med frågor.
 • Registreras regelbundet när du använder tjänsterna som tillhandahålls av Futurehome, till exempel när rörelse upptäcks i ett rum med en rörelsesensor eller när du besöker våra webbplatser.
 • DVi mottar från andra än dig, till exempel från tjänsteleverantörer som har rättslig grund för att skicka oss sannolik eller specifik information (till exempel från folkbokföringen).
 • Val du gör när du klickar på banners för information, eller om du har svarat på kundundersökningar vi skickar ut.

4. Vilken typ av information behandlar vi?

För att leverera en skräddarsydd lösning åt dig för smartare lösningar för hemmet behöver vi personuppgifter om dig. Vi registrerar därför uppgifter om dig, till exempel:

 • Kontaktinformation såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontaktadress för innehåll och tjänster som tillhandahålls via internet, såsom Facebook, Google och Twitter.
 • Uppgifter om ditt kundförhållande, såsom tjänste- och beställningsinformation, betalningsinformation, kreditinformation, dina eventuella samtycken och kontakt med kundtjänst.
 • Uppgifter om användare av dina tjänster i ditt hushåll, till exempel antalet personer och deras namn.
 • Uppgifter genererade i samband med din användning av prenumerationer och andra tjänster vi erbjuder, såsom användning, statistik/tidslinje, antal och typ av enheter som används.
 • Uppgifter du lämnar i din kontakt med kundtjänst, till exempel i samband med kundklagomål, uppsägning, återupptagande av prenumerationer och andra uppgifter som du ger oss.
 • Uppgifter vi samlar in när du använder våra digitala lösningar via Internet, såsom IP-adress, information om webbläsaren du använder, operativsystem, ungefärliga platsdata och vilken webbplats du kom från.
 • När du väljer att delta i någon av våra undersökningar, användarpaneler eller tävlingar behandlar vi upplysningar från dig i detta sammanhang.
 • Om du engagerar dig och ingår dialog med oss i externa kanaler, såsom sociala medier, registreras detta innehåll i våra system. Beroende på tjänsten kan innehållet vara offentligt åtkomligt för andra användare av samma tjänst.
 • Vi kommer att kunna länka samman uppgifter som samlats in i samband med olika tjänster i den mån vi har rättslig grund för detta.

5. Vad använder vi specifikt dina personuppgifter för?

Först och främst använder vi dina personuppgifter för att kunna hantera kundrelationen och leverera Futurehomes tjänster till dig. Vi behandlar personuppgifter om dig för dessa specifika ändamål:

 • Administrering av kundrelationen: leverans av de tjänster du har beställt, fakturering och kreditbetyg, kundtjänst och annan kommunikation med dig.
 • Analys och vidareutveckling av våra tjänster: vi genomför analyser av våra kunders användning av tjänsterna för att förstå vilka behov våra kunder har, för att vidareutveckla våra tjänster och för att kunna fastställa orsaken till att kunder väljer att säga upp sitt serviceavtal med oss.
 • Säkerhet: Uppgifterna som automatiskt registreras av våra mätverktyg och tekniska loggar om din användning och tekniska utrustning används för att säkerställa att tjänsterna alltid fungerar och bibehåller den kvalitet de ska ha. Vi försöker proaktivt att lösa alla tekniska problem innan du märker dem, vilket minimerar risken för fel och förhindrar att någon missbrukar ditt abonnemang eller våra tjänster.
 • Marknadsföring: Vi följer bestämmelserna i marknadsföringslagen om utskick av erbjudanden till våra befintliga kunder. Vi skickar inte marknadsföring till dig om vi inte för detta har rättslig grund för behandling enligt personuppgiftslagen och förutsatt att du inte har motsatt dig sådana marknadsföringsförfrågningar.

Den rättsliga grunden för insamling av personuppgifter är det serviceavtal vi har ingått med dig. Denna grund gäller också den information vi behöver för att hantera kundrelationen och säkerställa säkerheten i våra system samt för att vidareutveckla våra tjänster.

Vi har ordnat så att du ska kunna motsätta dig marknadsföring genom ett avanmälningsalternativ i relevanta e-postmeddelanden. Viktig information om tjänsterna, tjänsterelaterade e-postmeddelanden, samt fakturor och annat som är nödvändigt för att avtalet mellan dig som kund och oss ska fungera kommer du inte att kunna motsätta dig.

6. Automatiserad behandling och profilering.

Vi sammanställer och analyserar endast anonymiserade data där detta är nödvändigt för att säkerställa kvaliteten och vidareutvecklingen av våra produkter och tjänster. Genom marknadsföringspartner som Google AdWords har vi också endast tillgång till anonyma data.

7. Hur länge lagras personuppgiftera om dig?

Futurehome lagrar inte personuppgifterna om dig längre än nödvändigt. Hur länge vi lagrar personuppgifterna beror på nödvändighet och eventuella rättsliga krav gällande lagring, såsom bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

De grundläggande personuppgifterna som vi har lagrat om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera kundrelationen med dig och tillhandahålla rätt tjänster till dig, och dessa kommer regelmässigt att lagras så länge vi har ett löpande avtal med dig

8. Vem delar vi uppgifterna med?

Företag med vilka vi har ingått ett databehandlingsavtal och som utför uppdrag för vår räkning. Andra som du har gett ditt samtycke till att vi delar information med. Möjliga partner vid försäljning, förvärv, fusion eller annan omorganisation av företaget. Kreditkontroll- och inkassoföretag. Offentliga myndigheters behandling av information som Futurehome AS är skyldig att lämna ut ligger utanför Futurehomes kontroll.

Som Futurehome-användare kan du på det ställe där du har ställt in ditt system (till exempel ett familjehus) se statistiska data om de andra systemanvändarnas aktivitet på en tidslinje. Om du har gett åtkomst till andra användare kan de se din aktivitet. Detta är information som enbart delas mellan användare på just det stället.

9. Försäljning och marknadsföring

Vi följer marknadsföringslagens föreskrifter om utskick av erbjudanden till våra befintliga kunder och andra. Vi skickar inte något till dig om vi inte för detta har rättslig grund för behandling enligt personuppgiftslagen och förutsatt att du inte har motsatt dig sådana marknadsföringsförfrågningar. Vi använder personuppgiter för:

 • Att anpassa kommunikation och erbjudanden till våra befintliga kunder genom att jämföra våra personuppgifter med annan anonymiserad information från våra samarbetspartner
 • För att kommunicera med våra kunder med hjälp av den kontaktinformation du har gett oss (inklusive e-post, telefonnummer och kontaktinformation för OTT-tjänster som Facebook, Twitter och Snapchat) och som vi har informerat dig om att vi använder för marknadsföring, såvida du inte har motsatt dig sådan kommunikation.
 • Att skicka ut nyhetsbrev och andra former av direktmarknadsföring när vi har ditt samtycke eller annan rättslig grund för detta.
 • Att genomföra marknadsanalyser, kundnöjdhetsundersökningar och liknande.

Futurehome strävar efter att inte kontakta våra kunder och andra för ofta, och vi kommer inte att kontakta dig om vi inte har rättslig grund för detta.
Om du köper produkten "Bli medlem i Husägarnas Landsförbund" i Futurehomes webbutik måste Futurehome dela din kontaktinformation med "Husägarnas Landsförbund", så att du kan bli medlem.

10. Vem delar vi uppgifterna med?

Företaget med vilket vi har ingått ett databehandlingsavtal och som utför uppdrag för vår räkning. Vissa andra tredje parter utför också tjänster för vår räkning och hjälper oss med driften av verksamheten och leverans av tjänster, till exempel elektriker. Om vi genomför kundundersökningar använder vi tredje part för detta. Sådana tredje parter får tillgång till nödvändig information för samma ändamål som beskrivs ovan, för vår räkning.
Andra som du har gett ditt samtycke till att vi delar information med. Möjliga partner vid försäljning, förvärv, fusion eller annan omorganisation av företaget.
Kreditkontroll- och inkassoföretag.
Vi delar personlig information med de kanaler vi använder för marknadsföring, till exempel Facebook, när du har tillhandahållit kontaktinformation till oss för sådana kanaler och vi har rättslig grund för att skicka marknadsföring till dig via dessa kanaler.
Vi ingår skriftliga avtal (databehandlingsavtal) med tredje parter med vilka vi delar uppgifter och ställer tydliga krav på att följa tillämplig integritetslagstiftning, inklusive kraven på informationssäkerhet. Om sådana tredje parter etableras utanför EU använder vi vid behov EU-kommissionens standardavtal som skyddar individens integritet och säkerställer en tillfredsställande skyddsnivå.
Trots att vi har tystnadsplikt enligt § 2-9 i lagen om elektronisk kommunikation har polis och åklagarmyndighet samt vissa andra offentliga myndigheter i vissa fall rätt att få uppgifter om användningen av elektroniska kommunikationstjänster. I den utsträckning som krävs enligt lag eller rättsligt beslut eller som är nödvändig för utredning av eventuella brott kan relevanta uppgifter lämnas ut till offentliga myndigheter eller andra berättigade entiteter.
Vi delar bara dina personuppgifter med tredje part så att de kan hjälpa oss i ändamål som är våra, och aldrig för att sådana tredje parter ska använda din personliga information för egna ändamål. Utöver de kategorier av tredje parter som nämns här kommer vi varken att dela eller sälja dina personuppgifter till någon.

11. Hur länge behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar uppgifterna om dig så länge som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen. Informationen kommer sedan att raderas, såvida vi inte enligt lag är förpliktade att behålla uppgifterna.

12. Hur vi skyddar uppgifterna

Personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att informationens integritet, sekretess och tillgänglighet skyddas. Detta innebär att Futurehome måste vidta åtgärder mot oavsiktlig och olaglig förstörelse, förlust och ändring av personuppgifter.
I Futurehome använder vi principerna i ISO 27001 som riktlinjer för IT-säkerhetsarbetet och vi har interna rutiner för riskanalyser. Vi genomför regelbundna riskanalyser i våra IT-system och rutiner. Detta säkerställer att vi har den nödvändiga säkerheten på plats i förhållande till risken i samband med vår behandling av personuppgifter.
I den mån vi delar personlig information med tredje part ställer vi stränga krav på informationssäkerhet för dem.

13. Behandling av information om barn

Med barn avses enligt norsk lag personer under 18 år. Barnet kan ge sitt samtycke om det är över 15 år förutsatt att uppgiferna som behandlas inte är känsliga. Om barnet är under 15 år måste vårdnadshavaren ge sitt samtycke för barnets räkning, med undantag för att behandla information som rör åtgärder eller aktiviteter där barnet anses vara moget nog att själv kunna samtycka (så kallad samtyckeskompetens.) Barn under 18 år kan således ge sitt eget samtycke beroende på den aktivitet och integritetsrisk som är förknippad med detsamma.

14. Dina rättigheter: insyn, korrigering och radering

Information: Information om behandlingen av uppgifter om dig ska vara tydlig och lättillgänglig så att du kan få god kunskap om hur vi behandlar dessa uppgifter.
Åtkomst: Du kan få en översikt av de uppgifter vi behandlar om dig genom att kontakta oss personvern@futurehome.no.
Korrigering: Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras genom att kontakta oss via kundtjänst.
Radering: Du kan begära att vi raderar uppgifter om dig:
När du inte längre har ett kundförhållande med Futurehome eller När du återkallar ett samtycke och det inte längre finns någon rättslig grund för fortsatt behandling av uppgifterna.
Begränsning: Du kan begära att vi inte raderar uppgifterna om du behöver dessa uppgifter för att fastställa, hävda eller försvara rättslig fordran.
Invändning: Du kan begära att vi stoppar behandlingen av uppgifter vi använder för direktmarknadsföring, inklusive profilering.
Automatiserade beslut: Om du har fått ett beslut som baserats på en automatiserad behandling har du rätt att begära att en medarbetare gör en ny bedömning.
Du kan alltid kontakta oss eller den norska dataskyddsmyndigheten med frågor eller klagomål angående Futurehomes behandling av personuppgifter; läs mer om detta www.datatilsynet.no.

15. Hur får jag kännedom om ändringar i integritespolicyn?

Innehållet i denna integritetspolicy kan ändras, i vilket fall ändringarna kommer att publiceras på futurehome.no. Om vi gör en betydande förändring kommer vi att skicka ett meddelande om detta till våra kunder.

16. Behandlingsansvar och integritetsombudsmannen

Futurehome ansvarar för behandlingen av informationen vi samlar in om dig och våra kunder. Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss på: personvern@futurehome.no
Integritetsombudsmannen ska se till att Futurehome följer personuppgiftslagen och ska vara en kontaktperson och resurs för Futurehome och våra kunder och andra registrerade i frågor som rör integritet i Futurehome.

17. Kakor

Kakor och Google Analytics
Vår webbplats använder kakor så att du kan utföra självbetjäning och så att vi kan ge dig bättre service. Futurehome AS använder i huvudsak kakor för trafikmätning (via Google Analytics) och innehållsoptimering. Vi använder kakor för att förenkla din användning av våra sidor.
För att Futurehome AS ska kunna utveckla och förbättra vår webbplats använder vi trafikmätnings- och analysverktyget Google Analytics, som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder också kakor, som är textfiler som placeras på din dator. Detta görs för att hjälpa webbplatsen att analysera hur besökarna använder webbplatsen.
Informationen som kakan samlar in om din användning (inklusive din IP-adress) skickas till Google och lagras på företagets servrar. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, lämna rapporter till webbplatsägaren om aktiviteten på webbplatsen, samt för att tillhandahålla andra tjänster kopplade till aktiviteten på webbplatsen och användningen av internet.
Google kan också överföra denna information till tredje part om det finns en rättslig skyldighet att göra det, eller om sådana tredje parter behandlar informationen på för Googles räkning. Google kommer inte att sammanställa din IP-adress med annan information som Google kan ha. Du kan avvisa användningen av kakor på din dator genom att justera de nödvändiga inställningarna i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan utnyttja webbplatsens fullständiga funktionalitet. För att göra vår annonsering mer relevant för dem som har visat intresse för våra tjänster använder vi Google Adwords Remarketing. Detta görs med hjälp av kakor för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på webbplatsen. Som användare av webbplatsen kan du välja bort Googles användning av kakor genom att gå till Googles annonsinställningar. I enlighet med Googles integritetspolicy insamlas eller används inte information som kan identifiera individer. Du kan välja bort riktade Google Display-annonser via den här länken.
Genom att använda webbplatsen godkänner du att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och i det syfte som beskrivs ovan.

18. Terminologi

Några viktiga begrepp (i alfabetisk ordning):
Anonymiserade uppgifter är uppgifter där vi har raderat alla identifierbara element så att det inte längre är möjligt att knyta informationen till dig som individ
Behandling av personuppgifter är användning av personuppgifter, såsom insamling, lagring, ändring, sammanställning, yppane och radering.
Behandlingsansvarig är Futurehome, som ansvarar för all behandling av personuppgifter i samband med leverans av våra tjänster.
Kund är den som prenumererar på, köper eller använder våra tjänster. Kunden som Futurehome har ett avtal med måste säkerställa att alla andra användare (till exempel familjemedlemmar) under hans/hennes prenumeration informeras om denna integritetspolicy innan de använder tjänsten.
Platsdata är information som behandlas och som anger den geografiska positionen för mobiltelefonen eller annan utrustning som använder internet eller mobilnätet.
Personuppgifter är information som vanligtvis kan kopplas direkt eller indirekt till dig som individ, såsom namn, adress, födelsedatum, etc.
Personuppgiftslagen är den norska personuppgiftslagen med dess föreskrifter och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) eftersom den implementeras i den nya norska personuppgiftslagen.